Hamilton Nyhet

Sony Centers butiker i Stockholm, Malmö och Helsingborg försätts i konkurs

Ännu en elekt­ro­nik ked­ja som går i kon­kurs. Detaljpartner Stockholm AB och Detaljpartner i Malmö AB sät­ter si­na fy­ra Sony Center i kon­kurs.

Utförsäljning av va­ru­la­ger på­bör­jas lör­da­gen den 26 ja­nu­a­ri i kon­kurs­bo­la­gens bu­tik Sony Center Regeringsgatan 57 i Stockholm och bu­ti­ken Sony Center Storgatan 22 A i Malmö.

Michael Levin på Hamilton Advokatbyrå har ut­setts till kon­kurs­för­val­ta­re.

KONSUMENTINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION

För even­tu­el­la frå­gor till kon­kurs­för­valt­ning­en som in­te fram­går av ovanstå­en­de in­for­ma­tion är det säk­ras­te att skic­ka så­da­na frå­gor med e-post till hed­vig.man­ner­gren@ha­mil­ton.se

LADDA NED BLANKETT FÖR ANSPRÅK

För yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion se www.kon­su­ment­ver­ket.se

For furt­her in­for­ma­tion in eng­lish ple­a­se con­tact us at hed­vig.man­ner­gren@ha­mil­ton.se