Hamilton Uppdrag

Hamilton biträdde Opcon AB vid försäljningen av SEM AB

Hamilton har bi­trätt Opcon AB vid för­sälj­ning­en av SEM AB till Perusa Partners Fund 2 L.P. Köpeskillingen upp­gick till 218,3 mkr på skuld­fri bas samt en pre­sta­tions­ba­se­rad kom­po­nent som kan hö­ja el­ler sän­ka den slut­li­ga kö­peskil­ling­en med max­i­malt 10 mkr. Från Hamilton del­tog Martin Prager, Fredrik Gillgren, John Gustafsson och Linn Jonsson.