Hamilton Uppdrag

Hamilton biträdde vid försäljningen av Ulfsunda Slottspark

Hamilton har bi­trätt säl­ja­ren vid för­sälj­ning­en av ett bo­stads­ut­veck­lings­pro­jekt i Ulfsunda Slottspark till fas­tig­hets­ut­veck­lings­bo­la­get ALM Equity. Projektet om­fat­tar fas­tig­he­ter­na Prästgården 3-7 be­läg­na i Ulfsunda Slottspark i Bromma strax väs­ter om Stockholm. Fastigheterna har till­sam­mans en pla­ne­rad bygg­rätt om ca 9 300 kvm bo­a­rea och bo­stä­der ska nu upp­fö­ras i fy­ra etap­per, varav de två förs­ta kom­mer att på­bör­jas in­om kort. I Hamiltons team ingick Lars Eric Gustafsson, de­lä­ga­re, Henrik Ståhlberg, pro­jekt­le­da­re samt Camilla Antoft Scheiman.