Hamilton Nyhet

Ackordsförhandling för Förstoringsateljén AB

Ackordsförhandling för Förstoringsateljén AB kom­mer att av­hål­las i Södertörns tings­rätt mån­da­gen den 4 ju­ni 2012 kl 09.00. Rekonstruktören Lars Eric Gustafsson har er­hål­lit full­mak­ter från över 90 pro­cent av bor­ge­nä­rer­na att rös­ta för ac­kor­det.