Hamilton Uppdrag

Hamilton biträder Galjaden Fastigheter AB

Hamilton har bi­trätt Galjaden Fastigheter AB i sam­band med för­vär­vet av Bilprovningens hu­vud­kon­tor i Vinsta i Stockholms kom­mun. Ansvarig de­lä­ga­re var Maria Rosén.