Hamilton Uppdrag

Hamilton biträdde Miroi

Hamilton bi­träd­de Miroi vid för­sälj­ning till Via Venture, ett VC-bolag med dans­ka ATP som fi­nan­siär. Miroi som är en le­dan­de ak­tör in­om vux­en­ut­bild­ning och coach­ning av ar­bets­lö­sa, be­räk­nas om­sät­ta ca 180 mkr un­der 2010. I Hamiltons team ingick Gabriel Albemark, part­ner, Henrik Ståhlberg, Camilla Antoft och Jennie Lööw.